Christiansen; Borum; Andersen; Knudsen; Madsen;  

Beckmann; Vestergaard; Mikkelsen; Borg; Jensen; Grøn.

 

Tilbage til Ane Johanne og Cæcilius Christiansen siden.

Foto: © Ingmar Madsen

Vi mødtes kl. 15,00 i Holstebro Roklubs lokaler ved Vandkraftssøen i Holstebro

Tove, Ingrid, Bodil, Anders, Bo, Margit, Lisbeth, Ole, Inge Marie og Børge

Efter kaffen med kringle, æblekage, jødekager og klejner blev der linet op til kryddersnapsekonkurense.

Der var anmeldt en Perikon en cikorie og en slåensnaps.

Bodil, Bo og Asta

Bag ruden tælles der penge - slår det nu til, eller skal man trækkes med gæld i mange år?

Konkurrencen startes

Rita, Anders, Ole og Jørgen 

Det går lidt trægt i starten. 

Egon og Rita

Så samles der mod.

Bo, Inger, Margit, Egon og Asta

Først smages der forsigtigt.

Kaj, Anders og Bo

Siden blev der diskuteret.

Flemming, Agnes og Inger

Og vurderet.

 Lone, Knud Erik, Rita og Ingrid

 

Der blev argumenteret for og imod og smagt igen.

Egon, Lisbeth, Flemming, Lone og Rita

Andre havde besluttet sig

Ole, Peter, Børge og Anne Lise

Der udførtes lobbyarbejde.

Jørgen, Bo, Dorrit og Peter

Der tænkes. (og kikkes billeder)

Pauli, Anne Grethe, Margit og Villy

Skal det være den ene, den anden eller den tredje?

Bettina, Jan, Susie, Erik og Leif

Stemmesedler afleveres under skarp overvågning af den ene stemmetæller.

Solveig, Agnes, Anders og Bodil

Selv de alleryngste blev taget med på råd.

Betina, Kathrine, Jan og Susanne

Så er det lige før de sidste beslutninger tages.

Jørgen, Anne Grethe, Margit, Pauli, Henny, Tove, Jørgen og Inge Marie

Så mangler der bare en stemmeseddel.

Margit, Villy, Pauli og Ole

Så er afstemningen slut og der gåes over til mere fri smagning.

Bo, Jan, Kaj, Asta, Bruno (debutant), Susie, Erik, Leif og Betina

Medens afstemningen opgøres er der blevet travlhed i køkkenet.

Kaj og Bente

Der slappes af medens stemmetællerne afgør resultatet.

Egon, Ingmar, Lisbeth og Lone

Og så blev der talt stemmer.

Jørgen og Anders

Til sidst offentliggøres resultatet af stemmetæller Anders.

Der ventes spændt på resultatet.

Agnes, Jørgen, Bodil, Børge, Susanne, Inger, Lisbeth, Susie Betina og Flemming

Spændingen trækkes.

Lone, Knud Erik, Ole, Rita, Kaj, Solveig og Egon

Men til sidst blev prisen for årets kryddersnaps overrakt til Bodil for hendes vellykkede Slåensnaps.

 

Jørgen, Erna, Bruno, Ole, Pauli, Henny og Jørgen

 

Så skal der afbrændes tobak

Anders, Ingmar, Margit, Villy, Ole og Dorrit

Tak fordi I tog hensyn

 

 

Knud Erik, Rita og Bo.

 

Lone

 

Jørgen, Ingmar, Egon og Bo

Ole, Dorit, Tove Anders, Ole, Anne Lise og Peter

Lisbeth, Flemming, Lone Knud Erik, Rita, Kaj, Solveig og Egon

Anne Lise, Ole og Ole

Flemming, Lone, Knud Erik, Rita, Tove, Kaj, Anne Lise, Solveig, Egon og Agnes.

Susie, Erik, Ingmar, Bo, Betina, Jan og Susanne

Lisbeth, Jørgen, Erna, Bruno, Pauli, Henny, Jørgen og Inge Marie

Pauli, Henny, Jørgen og Jørgen

Lisbeth, Jørgen, Erna og Bruno

Tipoldebarn Kathrine og Susie

Kaj

Ingmar, Bo og Pauli

 

Tilbage til Ane Johanne og Cæcilius Christiansen siden.