Efter folkeskolen i 1964 kom jeg i lære som tømrer og fik svendebrev i 1968.


Herefter gik jeg på bygningskonstruktørskole, og i 1973 var jeg færdig som Bygningskonstruktør BTH.


Efter aftjent værnepligt ved Søværnet arbejdede jeg på ingeniørkontor til 1975, hvorefter jeg blev ansat


ved Ringkøbing Amts Vandvæsen.


I 1978 blev jeg ansat ved Holstebro Kommune Bygningsinspektoratet, hvor jeg arbejdede til 1987.


Herefter har jeg været ansat på Holstebro Tekniske Skole som faglærer ved Tømrerafdelingen indtil


1. december 2009, hvor jeg valgte at gå på pension.


Fritiden har i mine yngre dage været brugt til motorcykler, musik, håndbold, badminton, riffelskydning.


I voksenlivet har tiden været fordelt på husrenovering, sejlads, madlavning, computerteknik og musik


instrumenter


Efter pensionen går tiden med vores nye sommerhus og musikinstrumenterne.


I 2016 er vi begyndt at spille Petanque i Agger Petanqueklub.
Luk billede