Jeg er født på gården Vester Timling i Asp - ca. 12 km nordvest for Holstebro. Mine første 5 skoleår var i landsbyskolen,

hvor 1. og 2. klasse var slået sammen - for mit vedkommende dog kun det 1. år, fra 2. klasse gik vi sammen med jævn-

aldrende fra nabokommunen Linde. I parantes bemærket var en af mine klassekammerater den forhenværende formand for

SF Villy Søvndahl.

 

 

Luk billede