Tegninger af vores hus på Voldgade

Tegningerne er lavet over en periode på 25 år

Opmålingstegning af huset som det så ud da vi købte det i 1977

Det første forsøg på at lave en overdækning over kælderindgangen i forbindelse med renovering af bryggers i kælder

Der blev konstateret rotter under kældergulvet. 1980

Indvendig ombygning/renovering af bryggers 1980

Snittegning og opstalt af bryggers og trappeoverdækning.1980

Skitse af overdækning over fortrappe og carport 1991

Snittegning gennem Carport med glastag mod halvtag over trappe 1991

Plantegning af Carport 1991

Udkast til overdækket altan tegning udført 1985

Endelig tegning til myndighedsgodkendelse 2002

Arbejdet med opførelse af overdækket altan afsluttet i 2004

Plan og opstaltstegning af indvendig ombygning af stue og køkken 2000

Tilbage til hus og hjem